VI UTVIKLER SMÅ OG STORE PROSJEKTER, ALT FRA “EPLEHAGE” TIL BOLIGFELT

ERVERV/KJØP – PROSJEKTUTVIKLING – UTBYGGING – SALG – PROSJEKTSALG

HAR DU TOMTER EGNET FOR BOLIGUTVIKLING?

UTBYGGER? BYGGMESTER? ENTREPRENØR? MINDRE PRIVAT AKTØR?

VI JOBBER MED AKKVISISJON/ERVERV AV AREALER DAGLIG, OG HAR EN STOR PORTEFØLJE

AV INTERESSE: PROSJEKTSALG? SAMARBEID?

VI KJØPER GJERNE HELE ELLER DELER AV DIN EIENDOM.

VI KAN OGSÅ UTVIKLE FOR DEG!