BYGGESAKER – REGULERINGSPLANER – 3D MODELERING

VI ER EFFEKTIVE I VÅRT REGULERINGSARBEID OG JOBBER AKTIVT MED Å OPPRETTHOLDE EFFEKTIV SAKSGANG HOS KOMMUNENE, SLIK AT VI KOMPLIMERER REGULERINGSTIDEN.

VI HAR MANGE FERDIG UTVIKLEDE ENEBOLIGER OG FLERMANNSBOLIGER SOM KAN TILPASSES FORSKJELLIGE TOMTEPARSELLER, MED FORSKJELLIG TOPOGRAFI.

VI SKAPER SELFØLGELIG OGSÅ HELT NYE MODELLER ETTER DITT ØNSKE.

EIER DU EN EIENDOM SOM KREVER OMREGULERING, MÅ DU GJERNE TA KONTAKT MED OSS FOR EN VURDERING. VI VIL OGSÅ GI DEG RÅD OM HVORDAN DU BØR GÅ FREM VIDERE I PROSESSEN.