LEVANGER – 2 bryggehus med 6 boenheter totalt – BYA 170 m2 – Detaljregulering

TRONDHEIM – Boligblokker med BRA 2500 m2 totalt – BYA 1300 m2 – Butikk i sokkeletasje med areal 700 m2

TRONDHEIM, ØVRE BYÅSEN – Enebolig – BYA 190 m2 – 2 utleie leilighet

TRONDHEIM, STEINAN – Boligblokk på to eiendommer – 10 leiligheter – BRA 1000 m2 – Felles garasje i sokkel

ORKANGER – Tomannsbolig – BYA 200 m2 – Fradeling av tomt 

TRONDHEIM, NEDRE BYÅSEN – Ombygging til tomannsbolig – BRA 350 m2 – Antikvarisk område

RØRVIK – noen av våre boliger under prosjektering